Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 16/08/2019 đến ngày 31/08/2019

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 16/08/2019 đến ngày 31/08/2019 - Ảnh 1.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 16/08/2019 đến ngày 31/08/2019 - Ảnh 2.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 16/08/2019 đến ngày 31/08/2019 - Ảnh 3.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 16/08/2019 đến ngày 31/08/2019 - Ảnh 4.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 16/08/2019 đến ngày 31/08/2019 - Ảnh 5.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 16/08/2019 đến ngày 31/08/2019 - Ảnh 6.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 16/08/2019 đến ngày 31/08/2019 - Ảnh 7.

Chương trình Vòng tay nhân ái

Báo Gia đình và xã hội (Giadinh.net.vn)