Thái Nguyên kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới và triển khai nhiệm vụ công tác dân số 6 tháng cuối năm

Chủ đề của Ngày Dân số Thế giới năm 2019 là "25 năm sau Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển: Thúc đẩy tiến độ nhằm đạt được những nội dung đã cam kết". Theo đó, mục tiêu tập trung vào duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên.

Thái Nguyên kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới và triển khai nhiệm vụ công tác dân số 6 tháng cuối năm - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, tận dụng hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số một cách chủ động; phân bố dân số hợp lý; từng bước nâng cao chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 21 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác dân số của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai có hiệu quả, số trẻ sinh trên địa bàn tỉnh gần 7.500 trẻ (trong đó số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là trên 800 trẻ, chiếm tỷ lệ 10,7%); tỷ số giới tính khi sinh là 108,9 bé trai/100 bé gái; 81% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh.

Chỉ tiêu về KHHGĐ đạt 92,4% kế hoạch giao năm; tăng 1.349 người so với cùng kỳ năm 2018 (tuy nhiên biện pháp đặt dụng cụ tử cung đạt thấp, 43,4%); trên 22% số người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ; các Đề án, chương trình, mô hình tư vấn và chăm sóc khỏe được duy trì hiệu quả, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Tuy nhiên, công tác DS-KHHGĐ của tỉnh đang gặp phải những khó khăn và thách thức mới, đó là tỷ lệ sinh trên 2 con có nguy cơ tăng mạnh, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh đã giảm nhưng thiếu tính bền vững tiểm ẩn nguy cơ tăng trở lại.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập Trung tâm DS-KHHGĐ vào Trung tâm Y tế cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý, đến việc triển khai công việc của cán bộ dân số cơ sở; chế độ thù lao còn thấp, chưa khuyến khích được đội ngũ cộng tác viên dân số yên tâm công tác; một số nơi cấp ủy, chính quyền còn buông lỏng quản lý công tác dân số.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tập trung thực hiện các giải pháp nhằm giảm sinh, hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Thu Nhài

Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên