Đánh rắn dập đầu

Thanh tra là cơ quan giúp cho Bộ, ngành và cho nhà nước duy trì trật tự, kỷ cương, duy trì pháp chế. Họ là người nắm rõ, hiểu rõ hơn ai hết trọng trách của chính mình là đại diện cho pháp luật. Đại diện cho một thiết chế phòng chống tham nhũng nhưng lại đi nhũng nhiễu chính đơn vị thanh tra. Người thực hiện chức trách chống tham nhũng lại thực hiện hành vi tham nhũng. Thật khó chấp nhận!

Chuyện những vị làm công tác thanh tra kia nhận bao nhiêu tiền dư luận không bàn đến nhiều, mà quan trọng là hành vi bất minh của họ khi thanh tra tại địa phương. Họ lợi dụng quyền lực để mưu lợi bất chính cho mình, làm tổn hại uy tín của cơ quan công quyền nói chung.

Ai sai đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khác, đoàn Thanh tra là do Bộ cử đi và vị Trưởng đoàn thanh tra nói trên mới được bổ nhiệm vị trí Phó Trưởng phòng chưa đầy 3 tháng. Bổ nhiệm một cán bộ phải có quá trình theo dõi, một người tốt không thể bỗng nhiên thành xấu. Trong việc này, nếu chỉ truy cứu trách nhiệm cá nhân thì công tác cán bộ sẽ khiến nhiều người băn khoăn, lo lắng. Truy cứu trách nhiệm cá nhân không có nghĩa là tập thể và cơ quan vô can.

Để đảm bảo đủ sức răn đe, cần phải “đánh rắn dập đầu”, xử lý sai phạm thích đáng. Nếu nương tay nơi này, nghiêm khắc nơi kia sẽ gây mất lòng tin ở người dân.

Mai Hạnh