Hình ảnh đáng nhớ về đoàn xe tang đưa linh cữu Chủ tịch nước về quê nhà

Đoàn xe rời Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội
Đoàn xe rời Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội

Đoàn xe lăn bánh qua phố Lê Thánh Tông (Hà Nội)
Đoàn xe lăn bánh qua phố Lê Thánh Tông (Hà Nội)

Nhân dân đứng dọc các tuyến phố nơi đoàn xe đi qua để vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Nhân dân đứng dọc các tuyến phố nơi đoàn xe đi qua để vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đoàn xe tang đi qua phố Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng

Đoàn xe tang đi qua phố Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng

Đoàn xe rước linh cữu đi qua Đường Độc Lập
Đoàn xe rước linh cữu đi qua Đường Độc Lập

Nhân dân hai bên đường chờ đoàn xe để tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Nhân dân hai bên đường chờ đoàn xe để tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đoàn xe tang đi qua phố Kim Mã
Đoàn xe tang đi qua phố Kim Mã

Nhóm phóng viên