Bắc Ninh: Chú trọng chăm lo phát triển y tế cơ sở


Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh - bà Trần Thị Hằng phát biểu tại buổi khảo sát chuyên đề về “Đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở” tại Sở Y tế Bắc Ninh.

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh - bà Trần Thị Hằng phát biểu tại buổi khảo sát chuyên đề về “Đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở” tại Sở Y tế Bắc Ninh.

Những năm qua, bên cạnh việc đầu tư nâng cấp các bệnh viện, phát triển các trung tâm kỹ thuật chuyên sâu tuyến tỉnh, Bắc Ninh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 7 Bệnh viện đa khoa, 8 Trung tâm y tế và 8 Trung tâm Dân số - KHHGĐ cấp huyện, 126 Trạm y tế cấp xã.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hiện nay, 6/7 Bệnh viện đa khoa tuyến huyện được đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây mới, đảm bảo quy mô 150 giường bệnh, đạt tỷ lệ 100m2 sàn/giường bệnh; 100% Bệnh viện được trang bị thiết bị hiện đại như: máy chụp cắt lớp vi tính, siêu âm màu, máy chạy thận nhân tạo, bộ thiết bị mổ nội soi...; 100% xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; 7/7 Bệnh viện cấp huyện đạt tiêu chuẩn Bệnh viện hạng II.

Công tác khám chữa bệnh được chú trọng, hiện 124/126 Trạm y tế cấp xã triển khai khám chữa bệnh BHYT. Chỉ tính riêng trong năm 2017, có 136.463 lượt người đến khám chữa bệnh tại các Trạm y tế cấp xã, bằng khoảng 12% so với số lượt khám chữa bệnh tại tuyến huyện và bằng 6,9% số lượt khám chữa bệnh toàn tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn, hạn chế: mô hình tổ chức của y tế cơ sở chưa ổn định, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; cơ sở vật chất của các Bệnh viện đều chưa đáp ứng được nhu cầu của một Trung tâm y tế đa chức năng; chất lượng công tác y tế dự phòng, truyền thông giáo dục sức khỏe, chăm sóc sức khỏe sinh sản chưa cao...

Đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các Trung tâm y tế tuyến huyện sau khi sáp nhập; bổ sung chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với bác sỹ công tác trong lĩnh vực y tế dự phòng tại Trung tâm y tế cấp huyện; giao chức năng, nhiệm vụ về y tế học đường cho Trạm y tế cấp xã...

Những nỗ lực của ngành y tế tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua đã góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

PV (T/H)