Thanh Hóa luân chuyển, điều động 9 cán bộ chủ chốt

Thanh Hóa luân chuyển, điều động 9 cán bộ chủ chốt gồm: ông Lê Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, bổ nhiệm ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh giữ chức Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa; điều động ông Trần Văn Thuấn, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Văn Trinh, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Hà Trung
Ông Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Hà Trung

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ định ông Lê Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Như Thanh nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu ứng cử để HĐND huyện Như Thanh bầu giữ chức Chủ tịch huyện này nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Mai Nhữ Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Nông Cống, giới thiệu ứng cử để HĐND huyện Nông Cống bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nông Cống nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Phạm Đình Minh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Thạch Thành; giới thiệu ứng cử để HĐND huyện Thạch Thành bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Lương Tất Thắng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư TP Sầm Sơn, giới thiệu ứng cử để HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn. Ông Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Hà Trung nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh để tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Thạch Thành nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu để HĐND huyện Thạch Thành bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh để tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Thạch Thành nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu để HĐND huyện Thạch Thành bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều ngày 12/7/2018, tại huyện ủy Thạch Thành đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Lại Thế Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định ông Phạm Đình Minh thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh để tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Thạch Thành nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu để HĐND huyện Thạch Thành bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngọc Hưng