Rác dưới gầm đường sắt trên cao


Đồ cũ hỏng vứt chỏng chơ dưới gầm đường sắt.

Đồ cũ hỏng vứt chỏng chơ dưới gầm đường sắt.


Một đoạn gầm đường sắt trên phố Hoàng Cầu.

Một đoạn gầm đường sắt trên phố Hoàng Cầu.


Bị chiếm dụng làm nơi chứa đồ.

Bị chiếm dụng làm nơi chứa đồ.


Đống phế thải xây dựng nằm ngay giữa ngã tư Thái Hà – Yên Lãng.

Đống phế thải xây dựng nằm ngay giữa ngã tư Thái Hà – Yên Lãng.

Chí Cường