Hàng nghìn sinh viên bảo vệ môi trường biển và loài voọc chà vá chân nâu

Đồng hành cùng chương trình xây dựng thành phố môi trường, thân thiện mà TP. Đà Nẵng đang hướng đến, ngày 26/8, hơn 1.000 tân sinh viên K16 Đại học Đông Á đã phát động và cùng nhau ký cam kết bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học.

Chủ đề hướng đến là “Bảo vệ voọc chà vá chân nâu, bảo vệ môi trường biển – nói không với rác tại các điểm du lịch Đà Nẵng”.

1.000 chữ ký cũng là 1.000 quyết tâm tình nguyện chung tay của 1.000 tình nguyện viên – sinh viên đồng hành cùng các tổ chức, ban ngành thành phố tuyên truyền bảo vệ loài Voọc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà – “nữ hoàng linh trưởng” quý hiếm.

Voọc chà vá chân nâu cũng vừa được chọn làm hình ảnh nhận diện thành phố nhân sự kiện năm APEC 2017 tại Đà Nẵng. Hiện ở Sơn Trà có khoảng 530 cá thể, chiếm tới 83% số lượng vọoc trong thiên nhiên được biết đến trên thế giới.

Đồng thời, các bạn trẻ cũng góp thêm tiếng nói bảo vệ môi trường qua các hoạt động ý nghĩa như: “1 triệu chữ ký bảo vệ môi trường biển” dành cho sinh viên và du khách tại bãi biển Phạm Văn Đồng; thành lập CLB Xanh gồm 8 đội tình nguyện bổ sung 50 nhân lực nòng cốt cho chiến dịch Ngày chủ nhật xanh của Đoàn thanh niên; tham gia dọn rác tại chùa Linh Ứng (Sơn Trà) và kêu gọi cộng đồng “nói không với rác tại các điểm du lịch Đà Nẵng”, chung sức vì môi trường du lịch xanh của thành phố.

Một số hình ảnh tân sinh viên Đại học Đông Á chung tay bảo vệ môi trường biển - nói không với rác tại các điểm du lịch:


Ngày 26/8, hơn 1.000 tân sinh viên K16, trường Đại học Đông Á Đà Nẵng đã phát động và cùng nhau ký cam kết bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học

Ngày 26/8, hơn 1.000 tân sinh viên K16, trường Đại học Đông Á Đà Nẵng đã phát động và cùng nhau ký cam kết bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học


Đây là hoạt động ý nghĩa của tân sinh viên Đại học Đông Á, hướng đến là “Bảo vệ voọc chà vá chân nâu, bảo vệ môi trường biển – nói không với rác tại các điểm du lịch Đà Nẵng”

Đây là hoạt động ý nghĩa của tân sinh viên Đại học Đông Á, hướng đến là “Bảo vệ voọc chà vá chân nâu, bảo vệ môi trường biển – nói không với rác tại các điểm du lịch Đà Nẵng”


1.000 chữ ký cũng là 1.000 quyết tâm tình nguyện chung tay của 1.000 tình nguyện viên – sinh viên đồng hành cùng các tổ chức, ban ngành thành phố tuyên truyền bảo vệ loài Voọc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà – “nữ hoàng linh trưởng” quý hiếm

1.000 chữ ký cũng là 1.000 quyết tâm tình nguyện chung tay của 1.000 tình nguyện viên – sinh viên đồng hành cùng các tổ chức, ban ngành thành phố tuyên truyền bảo vệ loài Voọc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà – “nữ hoàng linh trưởng” quý hiếm


Voọc chà vá chân nâu cũng vừa được chọn làm hình ảnh nhận diện thành phố nhân sự kiện năm APEC 2017 tại Đà Nẵng. Hiện ở Sơn Trà có khoảng 530 cá thể, chiếm tới 83% số lượng vọoc trong thiên nhiên được biết đến trên thế giới

Voọc chà vá chân nâu cũng vừa được chọn làm hình ảnh nhận diện thành phố nhân sự kiện năm APEC 2017 tại Đà Nẵng. Hiện ở Sơn Trà có khoảng 530 cá thể, chiếm tới 83% số lượng vọoc trong thiên nhiên được biết đến trên thế giới


Đồng thời, các bạn trẻ cũng góp thêm tiếng nói bảo vệ môi trường qua các hoạt động ý nghĩa như: “1 triệu chữ ký bảo vệ môi trường biển” dành cho sinh viên và du khách tại bãi biển Phạm Văn Đồng; thành lập CLB Xanh gồm 8 đội tình nguyện bổ sung 50 nhân lực nòng cốt cho chiến dịch Ngày chủ nhật xanh của Đoàn thanh niên; tham gia dọn rác tại chùa Linh Ứng (Sơn Trà) và kêu gọi cộng đồng “nói không với rác tại các điểm du lịch Đà Nẵng”, chung sức vì môi trường du lịch xanh của thành phố

Đồng thời, các bạn trẻ cũng góp thêm tiếng nói bảo vệ môi trường qua các hoạt động ý nghĩa như: “1 triệu chữ ký bảo vệ môi trường biển” dành cho sinh viên và du khách tại bãi biển Phạm Văn Đồng; thành lập CLB Xanh gồm 8 đội tình nguyện bổ sung 50 nhân lực nòng cốt cho chiến dịch Ngày chủ nhật xanh của Đoàn thanh niên; tham gia dọn rác tại chùa Linh Ứng (Sơn Trà) và kêu gọi cộng đồng “nói không với rác tại các điểm du lịch Đà Nẵng”, chung sức vì môi trường du lịch xanh của thành phố


Các bạn tân sinh viên đang quét dọn trên Chùa Linh Ứng Sơn Trà

Các bạn tân sinh viên đang quét dọn trên Chùa Linh Ứng Sơn Trà


Ngàn sinh viên tham gia dọn vệ sinh bãi biển Đà Nẵng.

Ngàn sinh viên tham gia dọn vệ sinh bãi biển Đà Nẵng.

Đức Hoàng