Hôm nay (4/4) bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội

Sau đó, đại biểu thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu một chức danh nêu trên. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn, giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu các chức danh này bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Cũng theo chương trình nghị dự, sáng 4/4, Chủ tịch nước trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn Công hàm Thoả thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày báo cáo về việc phê chuẩn Công hàm Thoả thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trình bày báo cáo thẩm tra việc phê chuẩn Công hàm hỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thảo luận ở hội trường về việc phê chuẩn Công hàm thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Công Tâm/Báo Gia đình & Xã hội