Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia: Nỗ lực thực hiện bình đẳng giới

Ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV Quốc gia nhấn mạnh, những năm gần đây, bình đẳng giới đã trở thành chủ đề được quan tâm đặc biệt cả trên thế giới và tại Việt Nam. Đây là một nội dung quan trọng của chiến lược phát triển cán bộ ngành KTTV. Bên cạnh những khóa đào tạo chuyên môn, những khóa đào tạo kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác quốc tế, bình đẳng giới cũng là một trong những nội dung đan xen trong các hoạt động kỹ thuật.

Trong thời gian qua, lãnh đạo và cấp ủy Trung tâm KTTV Quốc gia luôn quan tâm đến công tác đánh giá, quy hoạch và bổ nhiệm đặc biệt với viên chức nữ. Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước đảm bảo sự tham gia bình đẳng giới giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến, cách làm hay về tổ chức phong trào bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ở đơn vị mình và học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia Phần Lan, qua đó góp phần không nhỏ vào việc xây dựng chiến lực phát triển đội ngũ cán bộ nữ ngành KTTV.    

Phương Thuận/Báo Gia đình & Xã hội