Nghề công tác xã hội trong ngành Y: Góp phần nâng cao hiệu quả khám,chữa bệnh

Hiện nay, việc khám, chữa bệnh tại các bệnh viện được thực hiện bởi nhân lực có trình độ chuyên môn về ngành y, còn các biện pháp trị liệu về xã hội chưa có được nguồn nhân lực chuyên biệt. Trong khi nhiều bệnh viện tuyến trên thường xuyên trong tình trạng quá tải. Nhân viên y tế không có đủ thời gian và khả năng để giải quyết nhiều nhu cầu bức xúc của bệnh nhân. Sự không bằng lòng của người bệnh đối với các cơ sở y tế và sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa bệnh nhân với thầy thuốc… đều có thể xảy ra.

Để khắc phục tình trạng nói trên, cũng như thúc đẩy, phát triển CTXH trong ngành Y, Bộ Y tế cũng đã xây xựng và triển khai “Đề án phát triển nghề CTXH trong ngành Y tế giai đoạn 2011-2020”. Đề án thực hiện từ năm 2011 nhằm mục tiêu hình thành và phát triển nghề CTXH trong ngành Y tế, góp phần tăng cường chất lượng, hiệu quả của sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Kể từ khi Đề án được triển khai đã góp phần giải quyết nhu cầu bức thiết trong chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như làm gia tăng sự hài lòng của người bệnh, của ngành y tế.

Tại một số bệnh viện thuộc các tuyến Trung ương, địa phương đã triển khai hoạt động CTXH với sự tham gia của đội ngũ nhân viên y tế kiêm nhiệm và tình nguyện viên nhằm hỗ trợ bác sĩ trong phân loại bệnh nhân, tư vấn, giới thiệu dịch vụ chuyển tiếp. Hỗ trợ chăm sóc cho người bệnh, góp phần giảm bớt khó khăn trong quá trình tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh. Tiêu biểu như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Bình Dân TP Hồ Chí Minh…

Một số mô hình tổ chức của hoạt động CTXH trong bệnh viện và tại cộng đồng cũng đã được hình thành như: Phòng CTXH, Phòng Chăm sóc khách hàng, Tổ Từ thiện xã hội… thuộc bệnh viện hay nhóm CTXH tham gia hỗ trợ người có HIV, bệnh nhân tâm thần, giúp phục hồi chức năng tại xã/phường. Hoạt động CTXH ở bệnh viện sẽ không chỉ có vai trò trong hỗ trợ bệnh nhân mà còn có tác dụng lớn trong việc hỗ trợ thầy thuốc giảm bớt áp lực công việc cũng như nâng cao hiệu quả điều trị.

Đề án đã đặt ra các mục tiêu: Đến hết năm 2015 sẽ xây dựng thí điểm 4 mô hình tổ chức hoạt động CTXH trong các bệnh viện  tuyến Trung ương; Xây dựng thí điểm 6 mô hình tổ chức hoạt động CTXH trong các bệnh viện tuyến tỉnh thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam; Đến hết năm 2020, triển khai hoạt động CTXH tại 80% các bệnh viện tuyến Trung ương, 60% các bệnh viện tuyến tỉnh, 30% các bệnh viện tuyến huyện, và 40% số trạm y tế xã/phường.     

   T.Hằng/Báo Gia đình & Xã hội