Học sinh sắp được lựa chọn môn học theo ý thích

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông, trong đó đáng chú ý nhất đó là học sinh phổ thông sẽ được phép lựa chọn môn học cho mình theo sở thích, năng lực.

Theo Bộ, hệ thống các môn học được thiết kế theo định hướng bảo đảm cân đối nội dung các lĩnh vực giáo dục, phù hợp với từng cấp học, lớp học; thống nhất giữa các lớp học trước với các lớp học sau; tích hợp mạnh ở các lớp học dưới, phân hoá dần ở các lớp học trên; tương thích với các môn học của nhiều nước trên thế giới.

 

Học sinh phổ thông từ năm 2018 có thể được tự chọn môn học. Ảnh: T.Hằng
Học sinh phổ thông từ năm 2018 có thể được tự chọn môn học. Ảnh: T.Hằng

 

Các môn học ở cả 3 cấp học được chia thành môn học bắt buộcmôn học tự chọn. Cấp tiểu học và THCS, ngoài các môn học bắt buộc, học sinh được tự chọn: Tự chọn tuỳ ý gồm: Ngoại ngữ 2, Tiếng dân tộc, Nghiên cứu khoa học kỹ thuật (ở lớp 8, lớp 9); Tự chọn trong môn học gồm: Kỹ thuật/Công nghệ, Tin học, Thể thao, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo; Tự học có hướng dẫn là thời gian học sinh tự học trên lớp (để thay thế tự học ở nhà) có sự kèm cặp, giúp đỡ của giáo viên. Hoạt động này chỉ có ở các lớp tiểu học học 2 buổi/ngày.

Cấp THPT, học sinh được tự chọn: Tự chọn tuỳ ý gồm: Nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Ngoại ngữ 2; Tự chọn trong nhóm môn học gồm 4 môn (lớp 10, 11) và 3 môn (lớp 12) trong các môn: Sử, Địa, Văn 2, Lý, Hoá, Sinh, Tin học, Công nghệ, Toán 2, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội. Nếu chọn môn Khoa học Tự nhiên thì không chọn các môn Lý, Hoá, Sinh; nếu chọn môn Khoa học Xã hội thì không chọn các môn: Sử, Địa. Các môn Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội chỉ học ở lớp 10 và lớp 11.

Ngoài ra, học sinh được tự chọn trong môn học gồm: Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể thao, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (lớp 10, 11, 12); Chuyên đề học tập (lớp 11, 12). Trong cả cấp học THPT, học sinh có thể thay đổi môn học tự chọn và chuyên đề học tập tự chọn phù hợp với định hướng nghề nghiệp cá nhân nhưng bắt buộc phải hoàn thành số lượng các môn học, chuyên đề học tập tối thiểu theo quy định trong chương trình giáo dục.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, dự kiến chương trình giáo dục phổ thông thực hiện theo hình thức cuốn chiếu từ năm 2018, cụ thể: Năm học 2018 - 2019: triển khai chương trình sách giáo khoa mới ở lớp 1, lớp 6, lớp 10. Năm học 2019 - 2020: triển khai ở lớp 2, lớp 7, lớp 11.Năm học 2020 - 2021: triển khai ở lớp 3, lớp 8, lớp 12. Năm học 2021 - 2022: triển khai ở lớp 4, lớp 9. Năm học 2022 - 2023: triển khai ở lớp 5.

Thanh Hằng/Báo Gia đình & Xã hội