Gần 80% vụ bạo lực gia đình nhằm vào phụ nữ

Theo báo cáo về chương trình hành động quốc gia, phòng chống bạo lực gia đình năm 2014, tại TPHCM, phát hiện 80 vụ bạo lực gia đình cả thể xác lẫn tinh thần.

Trong số các vụ bạo lực gia đình, gần 80% là bạo lực với phụ nữ, 16% là bạo lực với trẻ em. Kết quả cho thấy số vụ và số nạn nhân bạo lực gia đình năm 2014 đã giảm 15% so với năm 2013.

 

Trên 80% vụ bạo hành gia đình đều có nạn nhân là phụ nữ và trẻ em (Ảnh có tính chất minh hoạ)
Trên 80% vụ bạo hành gia đình đều có nạn nhân là phụ nữ và trẻ em (Ảnh có tính chất minh hoạ)

 

Từ kết quả nói trên, TP phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ đạt trên 85% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình; trên 50% số cán bộ tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình; trên 60% số lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình.

Mục tiêu đến hết năm 2015, tiếp tục xây dựng đội ngũ báo cáo viên về phòng, chống bạo lực gia đình cấp TP, cấp quận-huyện; xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên về phòng, chống bạo lực gia đình hướng đến mỗi phường-xã, thị trấn có ít nhất 5 tuyên truyền viên.

Nguyên Quốc/Báo Gia đình & Xã hội