Nghiêm cấm trông giữ xe ô tô tại gầm cầu Thăng Long

Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu Thanh tra Sở phối hợp với chính quyền địa phương giải tỏa toàn bộ vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị khu vực hành lang ATGT cầu Thăng Long; yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Hà Thái (là đơn vị được giao duy tu và sửa chữa cầu Thăng Long) cam kết quản lý, sử dụng gầm cầu Thăng Long theo đúng mục đã được Bộ GTVT giao.

Cụ thể, từ trụ N4 đến N9 chỉ sử dụng vào mục đích tập kết vật tư, vật liệu, trang thiết bị để phục vụ công tác duy tu, sửa chữa cầu Thăng Long và nghiêm cấm tổ chức dịch vụ trông giữ xe ô tô khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.  Đồng thời, Sở GTVT Hà Nội cũng giao Thanh tra Sở thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị tại khu vực hành lang ATGT gầm cầu Thăng Long.  

 T.N