10 năm triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao y đức" trong các cơ sở khám chữa bệnh tại Nghệ An

Qua 10 năm (2004 - 2013) triển khai thực hiện Quyết định số 38/QĐ-UB ngày 29/4/2004 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao y đức" trong các cơ sở khám, chữa bệnh tại Nghệ An, đa số cán bộ y tế nhận thức rõ, nâng cao y đức trước tiên là nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, trách nhiệm, tận tuỵ với người bệnh xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm của những người thầy thuốc và phải nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ nghiên cứu, chẩn đoán, làm chủ trang thiết bị hiện đại để nhanh chóng tìm ra nguyên nhân gây bệnh, biện pháp điều trị và cách điều trị.

Ngay khi Đề án được phê duyệt, ngành Y tế Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao y đức” các cấp và kiện toàn từng giai đoạn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cũng như xây dựng chương trình hành động thực hiện Đề án. Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao y đức” tỉnh và ngành đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công nhận danh hiệu “Gương sáng Y đức”. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị học tập nội dung Đề án và thư Bác Hồ gửi cán bộ, nhân viên ngành Y tế, các quyết định, chỉ thị của Bộ Y tế về nâng cao y đức trong khám, chữa bệnh; tổ chức họp Hội đồng người bệnh cấp khoa hàng tuần, cấp bệnh viện hàng tháng; 100% đơn vị có hộp thư góp  ý  cấp  bệnh  viện  và  được  mở  hàng tuần; 100% cơ sở khám, chữa bệnh, trạm y tế xã, phường, thị trấn đăng tải đường dây nóng của đơn vị và Sở Y tế. Các đơn vị bố trí phòng tiếp dân theo quy định, công khai lịch tiếp dân hàng tuần tại phòng thường trực, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia góp ý kiến cho cán bộ, nhân viên y tế về thực hiện y đức và các hoạt động của đơn vị. Các thông tin tiếp nhận được chuyển cho Hội đồng thực hiện Y đức và lãnh đạo đơn vị để kịp thời xử lý và trả lời công dân. Lấy tiêu chuẩn y đức là tiêu chuẩn cơ bản bình xét danh hiệu thi đua hàng tháng, năm cho cán bộ, nhân viên y tế.

Bám sát mục tiêu của Đề án, các đơn vị trong toàn ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ và chất lượng phục vụ người bệnh; tận tụy hết lòng yêu thương người bệnh, công bằng trong khám, chữa bệnh không phân biệt đối xử và luôn làm hài lòng người bệnh; xây dựng mối đoàn kết đồng nghiệp tốt, thường xuyên phấn đấu, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, trưởng phó khoa, phòng, nhân viên y tế về đức và tài.

Ngành Y tế tập trung chỉ đạo, đầu tư phát triển chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu ở một số bệnh viện đầu ngành như Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản  -  Nhi,  Bệnh  viện  Y  học  cổ  truyền, Bệnh viện Nội tiết; xây dựng, quy hoạch một số bệnh viện mới như Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Mắt. Nhiều kỹ thuật mới và nhiều kỹ thuật cận lâm sàng được phát triển như phẫu thuật nội soi tất cả các chuyên khoa, đặt sten mạch vành, phẫu thuật tim, chụp CT, MRI, chụp mạch, can thiệp mạch, khí máu… Các bệnh viện huyện, thành phố, thị xã cũng ngày càng phát triển, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, hoàn thiện quy trình kỹ thuật, phát triển kỹ thuật mới đáp ứng cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Hệ thống trạm y tế xã được củng cố, đầu tư nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường bác sỹ về cơ sở… Chất lượng khám, chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến tuyến xã được nâng lên, rút ngắn ngày nằm điều trị cho người bệnh. Qua thăm dò ý kiến hài lòng của người bệnh bằng 10 tiêu chí của Bộ Y tế và phiếu thăm dò do Ban chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao y đức của ngành đặt tại các đơn vị, kết quả các năm cho thấy, người bệnh và gia đình người bệnh hài lòng tăng dần, trung bình mỗi tiêu chí hài lòng ở mức trên 95%.

Xác định chất lượng cán bộ là xương sống của ngành Y tế, ngành Y tế Nghệ An đã tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực bằng nhiều loại hình đào tạo về chuyên môn, quản lý cũng như có chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao. Tính đến ngày 31/12/2013 ngành Y tế Nghệ An đã có 9.382 cán bộ, trong đó có 1 phó giáo sư, 9 tiến sỹ, 66 bác sỹ chuyên khoa 2, 140 thạc sỹ, 452 bác sỹ chuyên khoa 1,1. 081 bác sỹ đa khoa và hơn 100 dược sỹ có trình độ từ đại học trở lên. Các đơn vị đã xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất cùng nhau thi đua đạt danh hiệu cao quý của các cấp, các ngành. Trong 10 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân đã được Chính phủ, Nhà nước, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế tặng các danh hiệu thi đua. Cụ thể, 2 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, 96 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”, 143 cá nhân nhận danh hiệu “Gương sáng y đức”.

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao y đức” đã tạo dư luận tốt trong cộng đồng về tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên ngành Y tế trong khám, chữa bệnh, người dân thấy hài lòng hơn khi đến khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, chất lượng chăm sóc, khám chữa bệnh của một số cán bộ ở một số bệnh viện vẫn còn yếu. Y đức trong toàn ngành đã được chấn chỉnh một bước đáng kể song vẫn còn một bộ phận cán bộ, nhân viên y tế có thái độ chưa tốt, tinh thần phục vụ chưa cao, ngại khó khăn, lời nói chưa thông cảm, thậm chí còn có biểu hiện tiêu cực trong khi chăm sóc, khám chữa bệnh, chuyển viện cho người bệnh. Trong Ngành, đặc biệt là các cơ sở khám, chữa bệnh còn thiếu thông tin để xử lý những cán bộ vi phạm và biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ phục vụ tốt. Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng được nhu cầu người bệnh, đặc biệt trong thanh, quyết toán đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. Tổ chức mạng lưới y tế tuyến huyện không hợp lý, chậm sửa đổi; nguồn lực đầu tư cho y tế còn nhiều hạn chế.

Nhằm đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, ngành Y tế Nghệ An tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao y đức” giai đoạn 2014 - 2023 với quyết tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao y đức, giảm phiền hà cho người bệnh; tăng dần số lượng bệnh viện đạt “Tiêu chuẩn quản lý chất lượng Bệnh viện” và thêm nhiều cán bộ, nhân viên đạt danh hiệu "Gương sáng Y đức".

Phương Thu

Theo Trung tâm TTGDSK Trung ương