Hậu Giang đầu tư hơn 143 tỷ đồng nâng cao chất lượng hoạt động y tế

Theo kế hoạch này, tỉnh Hậu Giang sẽ đầu tư hơn 143 tỷ đồng (từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của các đơn vị, viện trợ của các tổ chức trong và  ngoài nước, vốn từ  vận động xã hội hóa) để phát triển cơ sở vật chất và trang thiết bị cho hệ thống y tế tuyến tỉnh, huyện và xã trên địa bàn. Trong đó, hơn 81,5 tỷ đồng đầu tư cải tạo và xây dựng cơ sở vật chất; trang thiết bị khoảng 60,5 tỷ đồng; còn lại là đầu tư cho phần mềm quản lý. Mục tiêu đặt ra của kế hoạch là tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế, kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, trọng tâm là y tế xã; tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ y tế; thực hiện quy định về y đức và tính chuyên nghiệp trong y học.

Theo kế hoạch, năm 2014 sẽ hoàn thành việc cải tạo và đưa vào sử dụng Bệnh viện Đa khoa thành phố Vị Thanh tại cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ; hoàn chỉnh các hạng mục công trình còn lại của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải ở các bệnh viện xây mới đã đưa vào hoạt động; hoàn thành cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Long Mỹ đưa vào sử dụng; đầu tư hệ thống xử lý chất thải cho 8 phòng khám đa khoa khu vực, 24 trạm y tế, đầu tư xây dựng mới 6 trạm y tế; sửa chữa nâng cấp 24 trạm y tế theo kế hoạch đăng ký thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2014.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cũng lưu ý ngành Y tế tỉnh và các ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất các  chính sách ưu tiên, hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ y tế về khu vực vùng sâu, công tác, kể cả việc bổ sung đội ngũ bác sĩ làm việc ở các trạm, nhất là các trạm y tế xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt từ 80% trở lên…

Hậu Giang hiện có 10 bệnh viện, 1 trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế có giường bệnh, 8 phòng khám đa khoa khu vực trực thuộc huyện, 74 trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Theo Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương