50 năm nữa, tuổi thọ người Việt Nam là bao nhiêu?

50 năm nữa, tuổi thọ người Việt Nam là bao nhiêu? 1
Dự báo tuổi thọ trung bình của người Việt Nam giai đoạn
2010 -2050.

So sánh với các nước trong khu vực Đông Nam Á, tuổi thọ của người Việt Nam chỉ đứng sau 2 nước là: Singapore (84 tuổi năm 2050) và Brunei (81,1 tuổi năm 2050). Tiếp đó là các nước: Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan. So với các nước Lào, Campuchia, Đông Timor thì tuổi thọ Việt Nam vượt khá xa. Tuổi thọ các nước này từ 74,2 đến 75,8. So với Trung Quốc thì tuổi thọ của người Việt Nam cao hơn.

Dưới góc độ nhân khẩu học, hai yếu tố quan trọng nhất là mức sinh và mức chết tác động qua lại lẫn nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng sống của một dân tộc. Trong thời gian qua, từ thành công của chương trình KHHGĐ, các chương trình truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về DS - KHHGĐ, mức sinh của Việt Nam liên tục giảm nhanh. Theo kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009 của Tổng cục Thống kê thì TFR (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) năm 2009 là 2,03 con. Mức chết của Việt Nam cũng giảm xuống nhanh chóng còn 5,4%o (CDR-tỷ suất chết thô). Trong đó đáng lưu ý là tỷ suất chết của trẻ em (IMR) cũng giảm nhanh chóng và còn 20%o, tỷ lệ tử vong mẹ (MMR) là 150 (tính trên 100.000 trẻ sinh ra sống). Cùng với các tiến bộ của khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế, các chương trình giáo dục, kinh tế, xã hội, tuổi thọ của người Việt Nam sẽ tiếp tục tăng lên và hoàn toàn có thể đạt được như dự báo của Liên Hợp Quốc.

         Lương Quang Đảng