Danh sách kết chuyển Vòng tay nhân ái tới các cảnh ngộ qua bưu điện

Ngày 23/10, BQL Vòng tay nhân ái đã tiếp tục kết chuyển tiền tới các cảnh ngộ được bạn đọc hảo tâm giúp đỡ qua đường bưu điện. Cụ thể như sau:

Ngày/tháng/năm
Họ tên, địa chỉ Mã số Số tiền
23/10/2013 Anh Hoàng Văn Cường, thôn Dưỡng Thọ, xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. (Kết chuyển lần 2) 20 7.350.000 đồng
23/10/2013 Chị Tô Thị Hồng, ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh 22 5.550.000 đồng
23/10/2013 Chị Phạm Thị Mười, thôn Dọc, bản Quán, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 33 3.750.000 đồng
23/10/2013 ông Nguyễn Đắc Long, xóm 3, xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 34 2.400.000 đồng

BQL Vòng tay nhân ái trân trọng thông báo.