Con số & cuộc sống: 100

Hiện, Hà Nội có 1.350 làng nghề, trong đó có 281 làng nghề đã được UBND TP công nhận theo tiêu chí mới, có gần 100 làng nghề đạt doanh thu 10 - 20 tỷ đồng/năm, 70 làng nghề đạt 20 - 50 tỷ đồng/năm…

(Nguồn: UBND TP Hà Nội)