Cận cảnh nơi an nghỉ của Đại tướng vài giờ trước khi Người về quê

Cận cảnh nơi an nghỉ của Đại tướng vài giờ trước khi Người về quê 1
Bên dưới khu vực tổ chức lễ an táng đã được phân chia.
Cận cảnh nơi an nghỉ của Đại tướng vài giờ trước khi Người về quê 2
Bên ngoài, công nhân vừa làm đường, vừa căng biểu ngữ để đón
Đại tướng.
Cận cảnh nơi an nghỉ của Đại tướng vài giờ trước khi Người về quê 3
Chuẩn bị từng chi tiết cho buổi lễ.
Cận cảnh nơi an nghỉ của Đại tướng vài giờ trước khi Người về quê 4
Công tác an ninh được thắt chặt
Cận cảnh nơi an nghỉ của Đại tướng vài giờ trước khi Người về quê 5
Lực lượng công binh đang gấp rút hoàn thành đường lên khu mỏ.
Cận cảnh nơi an nghỉ của Đại tướng vài giờ trước khi Người về quê 6
Người dân cũng được tiếp cận với khu vực làm lễ an táng, nhưng được phân khu.
Cận cảnh nơi an nghỉ của Đại tướng vài giờ trước khi Người về quê 7
Người dân hối hả đi vào khu vực sẽ làm lễ chiều nay.
Cận cảnh nơi an nghỉ của Đại tướng vài giờ trước khi Người về quê 8
Những mét đường cuối cùng cũng đang gấp rút hoàn thành.
Cận cảnh nơi an nghỉ của Đại tướng vài giờ trước khi Người về quê 9
Tháp chuông đã được hoàn thành.
Cận cảnh nơi an nghỉ của Đại tướng vài giờ trước khi Người về quê 10
Và đây là nơi Người sẽ an nghỉ ngàn thu.

Nhóm PV