Đoàn Lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào viếng Đại tướng

 
Theo Vnexpress