“Đô Lương, Nghệ An: Tiểu thương bức xúc vì phá chợ để xây trung tâm thương mại”: UBND tỉnh Nghệ An huỷ bỏ chủ trương đầu tư dự án

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án này từ trước khi báo đăng tải.

Theo văn bản số 5752, ngày 25/4/2013, UBND tỉnh Nghệ An có công văn chấp thuận chủ trương cho một công ty đầu tư dự án Trung tâm thương mại tại thị trấn Đô Lương. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, khảo sát nghiên cứu dự án, nhà đầu tư đã quyết định không thực hiện. Ngày 14/6/2013, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn số 4011/UBND hủy bỏ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thương mại thị trấn Đô Lương và giao Sở Công Thương tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBND huyện Đô Lương xây dựng đề án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, khai thác, kinh doanh chợ theo hướng xứng tầm với quy mô chợ đầu mối đô thị loại III trong tương lai.

Công văn số 5752 cho biết, ngày 29/7, Báo GĐ&XH đăng bài phản ánh khu chợ Đô Lương có nguy cơ bị xóa bỏ, chuyển giao cho một công ty tư nhân quản lý để xây dựng trung tâm thương mại là chưa đúng với chỉ đạo và thông tin chưa được cập nhật đầy đủ, kịp thời. Qua kiểm tra tư liệu phóng viên viết bài, Báo GĐ&XH nhận thấy phản ánh của UBND tỉnh là đúng nên đã yêu cầu các bộ phận liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Chân thành cáo lỗi lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và bạn đọc.   
 
GĐ&XH