Hành trình Đỏ - Quyết tâm giải quyết triệt để tình trạng thiếu máu

 
Hành trình Đỏ - Quyết tâm giải quyết triệt để tình trạng thiếu máu 1
Những giọt hồng tri ân ở miền cát trắng gió Lào
 
Nguồn máu chủ yếu đến từ những tình nguyện viên nhân đạo, tuy nhiên, con số này trong các năm qua chưa bao giờ đủ. 0,8 % là tỷ lệ dân số Việt Nam tham gia hiến máu nhân đạo trong khi đó theo thống kê ở châu Âu và các nước tiên tiến trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Malaysia… lực lượng hiến máu tình nguyện chiếm hơn 4% dân số quốc gia.
 
Với quyết tâm giải quyết tình trạng đã diễn ra liên tục nhiều năm, được sự cho phép của Bộ Y Tế, Viện huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp cùng nhãn hàng Dr.Thanh đã tổ chức chương trình Hành trình Đỏ trên phạm vi cả nước.
 
Hành trình Đỏ 2013, hành trình của “yêu thương và chia sẻ” đã khép lại nhưng âm vang của nó sẽ còn đọng mãi trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam. Với 11.796 đơn vị máu thu được có thể chưa giải quyết được ngay tình trạng thiếu máu, nhưng tiếng vang của nó sẽ tạo tiền đề quan trọng mở ra trang sử mới của hoạt động hiến máu cứu người toàn dân.
 
Hành trình Đỏ - Quyết tâm giải quyết triệt để tình trạng thiếu máu 2
Nữ cảnh sát tích cực hiến máu...
Hành trình Đỏ - Quyết tâm giải quyết triệt để tình trạng thiếu máu 3
...và nghệ sĩ cũng tham gia chương trình nhân đạo này.
 
Thu Hà