Luật dân cư Mexico (14)

Chương VIII: CÁC BIỆN PHÁP XỬ PHẠT (tiếp)

Điều 131. Các doanh nghiệp vận tải hàng hải và hàng không chuyên chở hành khách nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh còn hiệu lực đến Mexico, sẽ bị phạt tiền tới mức 5.000 pesos; ngoài ra, người nước ngoài nêu trên sẽ bị từ chối không được nhập cảnh và doanh nghiệp vận tải sẽ phải đưa họ quay trở lại nơi họ xuất phát bằng chi phí của chính doanh nghiệp.

Điều 132. Khi thuyền trưởng của các tàu biển, hoặc người thay thế họ, do không tuân theo mệnh lệnh mà chuyên chở hành khách nước ngoài bị từ chối nhập cảnh, thì chủ doanh nghiệp, những người đại diện hoặc người được ủy yền, sẽ bị phạt tiền tới mức 5.000 pesos. Các hãng hàng không cũng sẽ chịu mức hình phạt tương tự. Trong cả hai trường hợp, một biên bản trong đó nêu rõ hoàn cảnh vi phạm sẽ được lập.

Điều 133. Phạt tiền tới mức 1.000 Pesos đối với người mà chưa được phép của các nhà chức trách xuất nhập cảnh, đã cho phép và ra lệnh rời bến đối với một phương tiện sắp phải rời lãnh thổ Mexico.

Điều 134. Phạt tiền tới mức tương đương với 100 ngày lương tối thiểu vào thời điểm vi phạm hoặc phạt giam 36 tiếng nếu không nộp tiền phạt, đối với người nước ngoài không thực hiện những nghĩa vụ được quy định tại điều 26 của luật này.

Điều 135. Đối với những trường hợp vi phạm điều 28 của luật này, phạt tiền tới mức 5.000 pesos và nếu tái phạm, sẽ bị thông báo cho các đại diện lãnh sự Mêhicô ở nước ngoài, tên và số hiệu tàu thuyền, với mục đích ngăn không cho cấp giấy phép cập cảng mới cho tàu thuyền vi phạm

Điều 136. Phạt tiền tới mức 5.000 pesos hoặc phạt giam tới 3 ngày đối với người nào lên tàu thuyền nước ngoài mà chưa có sự cho phép của các nhà chức trách xuất nhập cảnh. Mức phạt như vậy cũng sẽ được áp dụng đối vưói người nào đã cho phép mặc dù không có thẩm quyền.

Điều 137. Phạt tù từ 6 đến 12 năm và phạt tiền từ 100 đến 10.000 ngày lương tối thiểu cơ bản hiện hành, đối với người tự mình hoặc có sự trung gian của người khác, với mục đích trục lợi, cố gắng để mang theo hoặc đã mang theo họ, công dân Mêhicô hoặc người nước ngoài để định cư ở nước ngoài mà không có các giấy tờ hợp lệ.

Điều 138. Sa thải hoặc phạt tù tới 6 tháng hoặc phạt tiền tới 10.000 pesos, hoặc cả hai tuỳ theo quyết định của tòa án đối với viên chức tư pháp hoặc hành chính đã giải quyết ly hôn hoặc huỷ bỏ hôn nhân đối với người nước ngoài mặc dù họ không có giấy xác nhận nhập cư hợp pháp tại Mexico do Văn phòng Chính phủ cấp .

Điều 139. Phạt tiền tới mức tương đương với 1.000 ngày lương tối thiểu tùy theo mức độ nghiêm trọng của những vi phạm theo quyết định của tòa án hoặc phạt giam tới 36 tiếng nếu không nộp tiền phạt.

Điều 140. Các biện pháp xử phạt hành chính đề cập trong luật này sẽ đựơc áp dụng bởi các đơn vị hành chính theo quy định trong nội quy của Văn phòng Chính phủ.

Điều 141. Việc thi hành các biện pháp trừng phạt của Bộ Nội vụ Liên bang, đối với những tội đề cập trong luật này sẽ phụ thuộc vào lời buộc tội trong từng trường hợp cụ thể của Văn phòng Chính phủ.

Điều 142. Số tiền mà Nhà nước Liên bang thu được từ các khoản tiền phạt do vi phạm luật này sẽ được giành để lập các quỹ khuyến khích và khen thưởng về năng suất và hoàn thành nhiệm vụ của những người thực hiện các dịch vụ xuất nhập cảnh.
 
Võ Anh Dũng
Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Tổng cục DS- KHHGĐ tổng hợp