Luật dân cư Mexico (13)

Chương VIII: CÁC BIỆN PHÁP XỬ PHẠT (tiếp)

Điều 121. Phạt tù 5 năm và phạt tiền tới mức 5.000 pesos đối với người nước ngoài sử dụng hoặc thể hiện một cách giả tạo là người có tư cách nhập cảnh khác với tư cách mà Văn phòng Chính phủ đã cấp cho họ.

Điều 122. Phạt tù tới 2 năm và phạt tiền từ 300 đến 5.000 pesos đối với người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Mexico.

Điều 123. Những người nước ngoài, mà để được nhập cảnh hoặc khi nhập cảnh Mêhicô, đã cung cấp cho các nhà chức trách những số liệu không chính xác về tình trạng nhập cảnh, sẽ bị trừng phạt theo các quy định của Bộ luật Hình sự; ngoài ra họ còn phải chịu những hình thức xử phạt theo các quy định.

Điều 124. Đối với người nước ngoài phạm phải các lỗi được quy định tại các điều 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 và 137 của Luật này, họ sẽ bị hủy bỏ tư cách nhập cảnh và sẽ bị trục xuất khỏi Mexico; ngoài ra họ còn phải gánh chịu những biện pháp trừng phạt được quy định trong các điều luật đó.

Điều 125. Đối với những trường hợp tiến hành các hoạt động chống phá chủ quyền và an ninh quốc gia, việc trục xuất được tiến hành ngay lập tức.

Điều 126. Phạt tù tới 5 năm và phạt tiền tới 5.000 pesos đối với công dân Mexico nào kết hôn với người nước ngoài, chỉ với mục đích để cho người đó được sinh sống ở Mexico; đồng thời huỷ bỏ những quyền lợi mà pháp luật quy định cho những trường hợp này. Người nước ngoài của cuộc hôn nhân đó cũng bị trừng phạt như vậy

Điều 127. Việc trục xuất những người nước ngoài và những biện pháp mà văn phòng Chính phủ thi hành nhằm đảm bảo an ninh cho người nước ngoài tại các trạm xuất nhập cảnh hoặc tại các địa điểm giành riêng cho việc đó, khi trục xuất họ khỏi Mexico là vấn đề thuộc về trật tự công cộng, với tất cả các hiệu lực pháp lý.

Điều 128. Việc quản chế người nước ngoài theo quyết định/bản án của các cơ quan tư pháp và hành chính, không cản trở việc thi hành các lệnh trục xuất mà văn phòng chính phủ quyết định đối với họ.

Điều 129. Phạt tiền tới mức 3.000 pesos đối với các doanh nghiệp vận tải hàng hải, nếu họ để cho hành khách hoặc các thuỷ thủ lên bờ trước khi được các nhà chức trách xuất nhập cảnh cho phép/cấp giấy phép tương ứng.

Điều 130. Việc đổ người lên bờ của các phương tiện giao thông vận tải xuất phát từ nước ngoài, tại các địa điểm và vào giờ giấc không đúng như đã quy định, sẽ bị phạt tiền tới mức 10.000 pesos do người phụ trách, doanh nghiệp chủ phương tiện, những người đại diện hoặc những người được uỷ quyền gánh chịu trừ các trường hợp bất khả kháng.
 
Võ Anh Dũng
Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Tổng cục DS- KHHGĐ tổng hợp