Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 - Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam: Các bằng chứng mới về thực trạng, xu hướng và những khác biệt

> Mời độc giả tải về nguyên văn tài liệu TẠI ĐÂY.
 
Đây là cuộc Tổng điều tra Dân số lần thứ tư và điều tra về nhà ở lần thứ ba, được tiến hành ở Việt Nam kể từ sau thống nhất đất nước vào năm 1975. Mục đích của cuộc Tổng điều tra này là thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ l.nh thổ nước Cộng hoà X. hội Chủ nghĩa Việt Nam, phục vụ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020.
 
Chúng tôi hân hạnh giới thiệu ấn phẩm chuyên sâu về chủ đề TSGTKS đang rất được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, các nhà quản l. và của toàn x. hội. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả, rút kinh nghiệm cho các xuất bản phẩm tiếp theo về phân tích sâu các kết quả của Tổng điều tra Dân số 2009.
 
Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam