Ký ức ngày 'lên đường chiến đấu' của sinh viên Hà Nội

Ký ức ngày 'lên đường chiến đấu' của sinh viên Hà Nội

Trong balô của các chàng lính sinh viên ngày đó, ngoài quân tư trang còn có cả sách, tiểu thuyết. Họ luôn tự nhủ sẽ có ngày trở về để tiếp tục giấc mơ đèn sách.