'Mở mang đầu óc' với cách dạy con của cô gái Nhật

'Mở mang đầu óc' với cách dạy con của cô gái Nhật

​Mẹ Nhật luôn luôn sử dụng câu có chủ ngữ "bố/mẹ" khi nói chuyện với con. Những câu nói như vậy sẽ khiến con không cảm thấy bị công kích, sẵn sàng hợp tác với bố mẹ.